Thỏa thuận sử dụng

Quy định chung

Chào mừng bạn đến với trang thông tin điện tử www.nysanvietnam.com 

Bạn vui lòng đọc kỹ Điều kiện và Điều khoản sử dụng Website (Điều khoản) áp dụng cho trang Web của chúng tôi www.nysanvietnam.com. Chúng tôi có quyền thay đổi, bổ sung hoặc hủy bỏ bất kỳ nội dung nào của Điều khoản sử dụng hoặc các chính sách liên quan tại bất cứ thời điểm nào mà chúng tôi cho là phù hợp. Bằng cách truy cập vào trang Web, sử dụng Website và tài nguyên trên Website, người sử dụng là bất cứ ai khi truy cập đều chấp nhận và đồng ý với Điều khoản sử dụng này. Nếu bạn sử dụng sau khi Website có sự thay đổi nghĩa là bạn đồng ý với những thay đổi đó; nếu không đồng ý xin vui lòng không tiếp tục sử dụng trang Web.

Bản quyền và quyền sở hữu trí tuệ

NYSAN là chủ sở hữu và có quyền sở hữu trí tuệ đối với Website www.nysanvietnam.com dưới mọi hình thức. Bạn không thể sao chép, tải xuống và sửa đổi bất kỳ thông tin nào của chúng tôi. Tất cả thông tin bao gồm thiết kế, văn bản, đồ họa, phần mềm, hình ảnh, mã nguồn đều là tài sản của NYSAN. Nghiêm cấm sao chép, xuất bản, mua bán dưới hình thức kinh doanh thương mại hoặc mục đích cá nhân khi chưa thông qua sự đồng ý của NYSAN. 

Thông tin và sử dụng thông tin

Mọi thông tin được đăng tải tại Website đều tuân thủ theo quy định của pháp luật hiện hành, thuần phong mỹ tục Việt Nam. Nội dung thông tin trên Website (điều khoản, hình ảnh, liên kết,…) được dùng để chia sẻ thông tin đến khách hàng đang quan tâm và có nhu cầu về lĩnh vực của chúng tôi.

Loại trừ trách nhiệm

Chúng tôi cố gắng truyền tải những nội dung mang tính chính xác nhất, tuy nhiên các thông tin được đăng tải trên Website chỉ mang tính chất tham khảo. Tại thời điểm bạn đưa ra quyết định sử dụng tài nguyên Website đồng nghĩa với việc bạn chấp thuận chịu rủi ro bởi quyết định đó.

Trong các trường hợp như lỗi kết nối internet, không thể truy cập, lỗi phần mềm hoặc phần cứng ngoài tầm kiểm soát của Công ty, lỗi bảo trì hệ thống; chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm với bất kỳ rủi ro nào có thể xảy ra gây tổn thất, thiệt hại đến khách hàng.

Liên kết Website

Trong trường hợp Website chúng tôi cung cấp liên kết đến trang Web hoặc tài nguyên của bên thứ 3 không thuộc quyền quản lý của NYSAN, chúng tôi không đảm bảo nội dung của các liên kết đó. Khi sử dụng các Website đó bạn phải tuân thủ theo các quy định của trang Web đó và chịu rủi ro từ việc sử dụng chúng.

NYSAN sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý nào liên quan đến Website không thuộc quản lý của Công ty.

Luật áp dụng

Tất cả Điều khoản và Điều kiện này được thi hành tuân thủ theo pháp luật hiện hành của Việt Nam. Trong trường hợp có bất kỳ tranh chấp phát sinh, bạn có quyền khiếu nại với Tòa án có thẩm quyền để giải quyết.